• Mam_non_701e917de9
 • images_f9d9259b51
 • IMG_20210905_155502_cde7dfe9f5
 • IMG_20210905_155459_cb2768b460
 • IMG_20210905_155509_ee8267af6c
 • IMG_20210905_155544_b34ce6a7bd
 • IMG_20210905_155552_fd3d4175ca
 • IMG_20210905_155527_4ab3e53a3c
 • IMG_20210905_155515_da3843b688
 • IMG_20210905_155602_a75680a3f6
 • IMG_20210905_155625_8ee21373e5
 • IMG_20210905_155632_292dc166c4
 • IMG_20210905_155609_375d967d5c
 • IMG_20210905_155617_998cc6a799
 • IMG_20210905_155638_3d46acd0cc
 • IMG_20210905_155645_0092169bee
 • IMG_20210905_155651_488bc10ab4
 • IMG_20210905_155659_b2ebeeb2d2
 • IMG_20210905_155705_d947e38239
Tin tức nổi bật
Học sinh Nam Định đạt kết quả ấn tượng trong kỳ thi IELTS quốc tế

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt “Đề án tăng cường giảng dạy

 tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026”, Sở GDĐT đã phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức kỳ thi 

IELTS quốc tế đợt 1 năm học 2021-2022 tại Nam Định vào ngày 11/12/2021.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 159